Rockplock

Rockplock

Spontana betraktelser

Ett forum för fria tankar kring rockens energier och bidrag till det existentiella kvaliteterna.

Känd Tectylbasist blottar sig ur garderoben

RockfilosoferandePosted by Sten Skiöld Tuesday, July 11 2017 09:19:27

Tectyls basist, ibland kallad den evige konfirmanden, kliver ut ur garderoben och blottar sina ideal och förebilder. Förutom Gullan Bornemark och Paul Paljett som synes således även Rolandz. Vid närmare eftertanke är ju likheten mellan Dan "Gullan" Fagerlund och Roland slående. Inte konstigt då att basspelet klingar dansbandligt även under några av Tectyls tyngre rockrökare.  • Comments(0)//blogg.tectylrock.se/#post83